REFERATY

Przygotowanie do czytania i pisania

Właściwą naukę czytania poprzedza przygotowanie, które wraz z przygotowaniem do nauki pisania – trwa od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Umiejętność pisania – z psychologicznego punktu widzenia – ma charakter stosunku do umiejętności czytania. Zatem wszystko to co sprzyja gotowości do nauki czytania jest równocześnie przygotowaniem do nauki pisania,

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki dziecka

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak, jak każdemu dorosłemu prawa człowieka. Prawa dziecka są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje w państwie oraz ich przedstawiciele muszą tych praw przestrzegać bo tak stanowi

Czytaj więcej

Dlaczego trzeba czytać dzieciom

W planowaniu działań edukacyjnych przedszkola wiele czasu przewiduje się na wprowadzenie dziecka w świat literatury. Kontakt z książką nie jest naturalną potrzebą dziecka, jak np. różne formy jego aktywności poznawczej, ruchowej, werbalnej czy zabawowej. Potrzebę tę w dziecku musimy wzbudzić sami w trakcie procesu wychowawczego. Dlatego to od nas nauczycieli

Czytaj więcej

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia. Rodzice

Czytaj więcej

Inteligencja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym

Inteligencja emocjonalna to cecha umożliwiająca dziecku skuteczne zachowanie się wobec ludzi, zadań, sytuacji. Charakteryzuje się samokontrolą, zapałem, wytrwałością, zdolnością do motywacji. Jest to: – empatia– zdolność odczuwania stanów emocjonalnych innej osoby, – umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć, – umiejętność kontrolowania własnych emocji, np. złości, – niezależność, – umiejętność dostosowania się

Czytaj więcej

Internetowe zagrożenia dzieci i młodzieży

„Bezpieczne Interneciaki” to projekt realizowany przez IAB Polska. Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne zagrożeniach płynące z sieci. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Większość rodziców jest świadoma, że internet nie zawsze jest dla ich dzieci miejscem bezpiecznym. Jeśli jednak chodzi

Czytaj więcej

Emocje i uczucia w wieku przedszkolnym

W życiu każdego człowieka uczucia odgrywają ogromną rolę. O tym, czy miłość, radość, przyjaźń znaczą coś dla człowieka, czy towarzyszą jego drodze przez życie, czyniąc je bogatszym i szczęśliwym, decydują w znacznym stopniu wrażenia i przeżycia z okresu dzieciństwa. Okres przedszkolny to przyzwyczajenie dzieci do okazywania uczuć. Dzieci trzeba uczyć

Czytaj więcej

Wychowywać to kochać i wymagać. Nagroda i kara.

Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko zachowywało się w sposób społecznie akceptowany. Jeżeli podopieczny rozwija się prawidłowo, można zastosować w wychowaniu system nakazów i zakazów, ale tak, aby były one dostosowane do wieku młodego człowieka.Dzieci funkcjonują w ten sposób, że zawsze dążą do tego, aby zadowolić swoich rodziców i zdobyć

Czytaj więcej

CO WYRAŻAJĄ RYSUNKI DZIECKA

CO WYRAŻAJĄ RYSUNKI DZIECKA Każda mama dobrze wie, jak cennym skarbem są rysunki dziecka. Dziecięce obrazki są kopalnią informacji ukazującą emocje, radości, lęki, smutki, a nawet charakter autora. Dlatego powinniśmy uważnie przyglądać się rysunkom dziecka. Dziecko poprzez rysunki wyraża to czego nie potrafi wyrazić słowami. Rysunek rodziny jest jednym z

Czytaj więcej