WARTO WIEDZIEĆ

przemoc to nie to samo, co agresja.

Przemoc to nie to samo, co agresja. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – zrównoważona. Zachowanie agresywne może: • zawierać intencje: “zaraz ci dołożę”, “popamiętasz”, “myślisz, że jesteś taki mocny – przekonasz się,

Czytaj więcej

FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW. RODZICE CZYTAJĄ ETYKIETY

FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW:RODZICE CZYTAJĄ ETYKIETY Artykuł „Etykieta – wiedzy rzeka”, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/etykiety-twarz-produktu/etykieta-wiedzy-rzeka Artykuł „Etykiety – sztuczki producentów cz. 1”, dr. Monika Hoffmann, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/etykiety-twarz-produktu/etykiety–sztuczki-producentow-cz-1 Artykuł „Etykiety – sztuczki producentów cz. 2”, dr. Monika Hoffmann, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/etykiety-twarz-produktu/etykiety–sztuczki-producentow-cz-2 Artykuł „Etykiety – kompendium, dr. Monika Hoffmann, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/etykiety-twarz-produktu/etykiety– kompendium Źródło: materiały do

Czytaj więcej

FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW. JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO JEDZENIA WARZYW?

FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW: JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO JEDZENIA WARZYW? Artykuł „Kolorowy talerz”, mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/kolorowy-talerz-143 Artykuł „Roślinna gra w kolory”, Anna Tausig, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/rolinna-gra-w-kolory-145 Artykuł „Dlaczego warto jeść zielone?”, Anna Kłosińska, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/dlaczego-warto-je-zielone-147 Artykuł „Warzywa i owoce do zadań specjalnych”, dr inż. Dorota Czerwińska, adres: http://www.aktywniepozdrowie.pl/warzywa-i-owoce-do-zada-specjalnych-144

Czytaj więcej

Przygotowanie do czytania i pisania

Właściwą naukę czytania poprzedza przygotowanie, które wraz z przygotowaniem do nauki pisania – trwa od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Umiejętność pisania – z psychologicznego punktu widzenia – ma charakter stosunku do umiejętności czytania. Zatem wszystko to co sprzyja gotowości do nauki czytania jest równocześnie przygotowaniem do nauki pisania,

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki dziecka

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak, jak każdemu dorosłemu prawa człowieka. Prawa dziecka są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje w państwie oraz ich przedstawiciele muszą tych praw przestrzegać bo tak stanowi

Czytaj więcej

Dlaczego trzeba czytać dzieciom

W planowaniu działań edukacyjnych przedszkola wiele czasu przewiduje się na wprowadzenie dziecka w świat literatury. Kontakt z książką nie jest naturalną potrzebą dziecka, jak np. różne formy jego aktywności poznawczej, ruchowej, werbalnej czy zabawowej. Potrzebę tę w dziecku musimy wzbudzić sami w trakcie procesu wychowawczego. Dlatego to od nas nauczycieli

Czytaj więcej

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia. Rodzice

Czytaj więcej

Inteligencja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym

Inteligencja emocjonalna to cecha umożliwiająca dziecku skuteczne zachowanie się wobec ludzi, zadań, sytuacji. Charakteryzuje się samokontrolą, zapałem, wytrwałością, zdolnością do motywacji. Jest to: – empatia– zdolność odczuwania stanów emocjonalnych innej osoby, – umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć, – umiejętność kontrolowania własnych emocji, np. złości, – niezależność, – umiejętność dostosowania się

Czytaj więcej