O przedszkolu

Przedszkole zlokalizowane na osiedlu Akademickim, posiadającym dobrą łączność komunikacyjną z innymi dzielnicami miasta.

Jest to budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny, posiadający duże, słoneczne sale zajęć i zabaw,
salę do zajęć ruchowych, bibliotekę dla nauczycieli i rodziców, szatnie, zaplecze administracyjne
oraz własną kuchnię.

W pierwszym budynku przedszkola zlokalizowanym przy ul. Rapackiego 4 znajduje się 5 oddziałów
I, II, III, IIIa, IV dzieci 3, 4 letnich. W drugim budynku zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 36 znajduje się 10 oddziałów V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dzieci 3, 4, 5, 6 letnich.

– dowiedz się więcej –

Godziny otwarcia: Pn-Pt: 6.00-17.00

BLOG

III miejsce zdobyte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu turpis ut tellus condimentum lobortis mattis non magna. Sed varius dolor est, ac vestibulum eros

Czytaj więcej

Oferta

Program opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego.

Głównym celem i założeniem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń
oraz wyzwolenie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania,
interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

DLA RODZICÓW

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZAPRZEDSZKOLE UCHWAŁA NR 427/2017RADY MIEJSKIEJ W RADOMIUz dnia 30 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określeniawysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne9/finanse/40184,UCHWALA-NR-4272017-RADY-MIEJSKIEJ-W-RADOMIU-z-dnia-30-stycznia-2017- r.html

Czytaj więcej

INSTRUKCJA AKTYWACJI KARTY DLA RODZICÓW

INSTRUKCJA AKTYWACJIKARTY DLA RODZICÓW 1. Wchodzimy na stronę https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/faq.aspx2. Otwieramy podstrony z pytaniami:a) Jak uzyskać dostęp do systemu?b) Jak aktywować kartę zbliżeniowo– instrukcja dla rodzica?c) I postępujemy zgodnie z instrukcją.PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkolePRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECIW PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6W RADOMIU § 1Postanowienia wstępne1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikacje dziecka i

Czytaj więcej