Kontakt

Publiczne Przedszkole Nr 6

26 – 605 Radom

Budynek I – Adres: ul. Paderewskiego 36,

Telefon: 48 330 88 02

Budynek II – Adres: ul. Rapackiego 4,

Telefon: 48 364 37 21

Oddziały I – V dla dzieci 3, 4 letnich zlokalizowane

są w budyknu przy ul. Rapackiego 4,

Oddziały VI – XV dla dzieci 4, 5, 6 letnich zlokalizowane

są w budynku przy ul. Paderewskiego 36,