DLA RODZICÓW

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZAPRZEDSZKOLE UCHWAŁA NR 427/2017RADY MIEJSKIEJ W RADOMIUz dnia 30 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określeniawysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne9/finanse/40184,UCHWALA-NR-4272017-RADY-MIEJSKIEJ-W-RADOMIU-z-dnia-30-stycznia-2017- r.html

Czytaj więcej

INSTRUKCJA AKTYWACJI KARTY DLA RODZICÓW

INSTRUKCJA AKTYWACJIKARTY DLA RODZICÓW 1. Wchodzimy na stronę https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/faq.aspx2. Otwieramy podstrony z pytaniami:a) Jak uzyskać dostęp do systemu?b) Jak aktywować kartę zbliżeniowo– instrukcja dla rodzica?c) I postępujemy zgodnie z instrukcją.PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkolePRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECIW PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6W RADOMIU § 1Postanowienia wstępne1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikacje dziecka i

Czytaj więcej