Jubileusz

Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i większych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach i pamięci.
Taka chwila była naszym udziałem. W środę 5 czerwca 2019 r. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu uroczyście obchodziło
30 – lecie działalności.,

Z historię przedszkola można przyrównać do bajki, którą tak bardzo lubią dzieci, a takie placówki, zawsze powstają z myślą o tych najmłodszych. Zacznijmy naszą opowieść jak bajkę…..

Dawno, dawno temu na osiedlu Akademickim w Radomiu, można powiedzieć spełniły się marzenia dzieci i rodziców. Władze miasta na mocy Orzeczenia Organizacyjnego w roku 1989 podjęły decyzję o budowie Państwowego Przedszkola Nr 21 W roku 1992 Uchwałą Rady Miasta w Radomiu przedszkole otrzymało nazwę Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomiu przy ulicy Rapackiego 4. Pierwszym dyrektorem przedszkola była mgr Krystyna Adach. Od września 1993 placówkę przejęła wyłoniona na drodze konkursu mgr Barbara Przybyłowska wówczas Kamińska, która funkcję tę pełniła do sierpnia 2018 r. Obecnie w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła mgr Agnieszka Giełżecka. W miarę upływu lat i potrzeb środowiskowych w przedszkolu przybywało oddziałów . Obecnie przedszkole zajmuje budynek po PSP Nr 6- filia i budynek macierzysty w sumie to 16 oddziałów, a w nich dzieci 3letnie, czteroletnie i pięcioletnie.

INFORMACJE O NASZYM JUBILEUSZU  ZAMIESZCZONE W PRASIE

Jak zmieniało sie przedszkole przez 30 lat

Przedszkole obecnie