Kształtowanie umiejętności czytania w przedszkolu

Data: 22. 04. 2022 r

Przedstawiły:

Agnieszka Lentas Kowalczyk
Anna Żelechowska

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania

    • Dziecko   6 – letnie,  kończące  edukację  przedszkolną  powinno  być  dobrze  przygotowane  do  nauki  czytania  i  pisania.  Aby  dziecko  mogło  z  łatwością  nabywać  te  umiejętności,  musi  osiągać  odpowiedni  poziom  i  wzrokowej  i  słuchowej,  koordynacji  wzrokowo – ruchowej  oraz  orientacji  przestrzennej.

      

     Jeśli  u  dziecka  kończącego  przedszkole  występują  zaburzenia  w  wyżej  wymienionych  obszarach,  może  ono  mieć  trudności  z  opanowaniem  umiejętności  czytania  i  pisania,  co  w  konsekwencji  może  być  przyczyną  niepowodzeń  szkolnych  oraz  idących  za  tym  dalszych  konsekwencji,  takich  jak  niska   samoocena,  brak  motywacji,  fobia  szkolna. 

      

     Wiek przedszkolny jest niezmiernie ważnym okresem w rozwoju dziecka. Cechuje się intensywnym rozwojem sprawności ruchowej, w tym manualnej. Sprawność manualna jest istotna w życiu codziennym dziecka, wiąże się z wykonywaniem czynności samoobsługowych  i   manipulacyjnych. Od  tego zależy,  jak  opanuje  ono  zdolność  pisania.  Dziecko  powinno  mieć  sprawną  rękę  by  umieć  zapisać  litery  w  liniaturze.  Bardzo  ważna  jest  też  prawidłowa  artykulacja.   Zatem  kształtowanie  gotowości  do  nauki  czytania  i  pisania  obejmuje:

     –  doskonalenie  spostrzegawczości  i  pamięci  wzrokowej  oraz  orientacji  przestrzennej;

     –  wyrabianie  wrażliwości  i  pamięci  słuchowej;

     –  rozwijanie  sprawności  manualnej  i  koordynacji  wzrokowo – ruchowej.

     Ćwiczenie tych  funkcji może odbywać się w czasie zajęć przedszkolnych, jak i w domu- podczas codziennych zabaw.

     Ćwiczenia dużej motoryki

     Ćwiczenia dużej motoryki, które przygotowują do rozwijania sprawności manualnej:

     • zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała;
     • chodzenie wzdłuż linii narysowanej kredą na podłodze;
     • chodzenie bokiem i tyłem;
     • skakanie na dwóch i na jednej nodze, wskakiwanie do kółka, podskakiwanie;
     • zabawy z piłką (toczenie piłki po podłodze, strzelanie do bramki, podrzuty, chwyt rękami w leżeniu na podłodze, dmuchanie w parach na piłkę).

     Ćwiczenia małej motoryki

     Ćwiczenia małej motoryki, które usprawniają palce i dłoń:

     • ćwiczenia dłoni – wymachy, krążenia, uderzenia, pocierania, otwierania, zamykania;
     • zabawa w pociągi – ruch rąk naśladuje obroty kół, przy okazji można poćwiczyć artykulację;
     • zabawa w gotowanie obiadu – naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany;
     • wszelkie ćwiczenia na kartkach (łączenie kropek, kalkowanie itp.) z zachowaniem porządku od lewej do prawej.

     Ćwiczenia percepcji wzrokowej

     Ćwiczenia percepcji wzrokowej mające na celu ćwiczenie spostrzegania wzrokowego oraz analizy i syntezy wzrokowej:

     • dobieranie par obrazków;
     • odnajdowanie szczegółów na obrazkach;
     • składanie części z obrazka.

     Ćwiczenia percepcji słuchowej

     Ćwiczenia percepcji słuchowej mające na celu udoskonalanie słuchu fonemowego:

     • rozpoznawanie głosów zwierząt, instrumentów;
     • powtarzanie rytmu wystukiwanego przez inną osobę;
     • dzielenie wyrazów na sylaby;
     • słuchanie tekstów, odpowiadanie na pytania;
     • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek. 

     Rozbudzanie zainteresowań

     Rozbudzanie zainteresowań książką oraz wprowadzenie w świat liter:

     • wizyty w bibliotece;
     • wspólne czytanie bajek z nauczycielką oraz rodzicami;
     • wykorzystywanie czasopism dziecięcych i bajek w pracy z dziećmi (np. częste sięganie po książki nie tylko w celach relaksacyjnych, ale i edukacyjnych);
     • czytanie wraz z dziećmi książek z dużymi literami i obrazkami – dzieci uczestniczą w procesie czytania, zastępując obrazek słowem;
     • zapoznanie przedszkolaka z obrazem graficznym jego imienia oraz innych często używanych przedmiotów (np. stół, krzesło – elementy globalnego czytania);
     • dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie liter, imion kolegów.

     INFORMACJE  DLA  RODZICÓW

     1. Litera jest znakiem graficznym, a głoska jej odpowiednikiem słuchowym. Litery widzimy i piszemy, głoski słyszymy i wymawiamy (liter w wyrazie może być więcej niż głosek, np.: sz, cz, dz).
     2. Spółgłoski należy wymawiać w miarę możliwości bez przygłosu w postaci „y” który w późniejszym okresie może utrudniać dziecku naukę czytania.
     3. Przy wyodrębnianiu pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie najlepiej jest zaczynać od wyrazów rozpoczynających i kończących się samogłoskami.
     4. Stopień trudności materiału językowego do analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

     • jednosylabowe wyrazy 2-głoskowe typu ul,
     • jednosylabowe wyrazy 3-głoskowe typu las,
     • dwusylabowe wyrazy 4-głoskowe typu wo-da,
     • dwusylabowe wyrazy 3-głoskowe typu o-sa
     • jednosylabowe wyrazy 4- lub 5-głoskowe typu wilk, kret, sklep,
     • dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu bra-ma, pa-lec,
     • dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu lal-ka,
     • trzysylabowe wyrazy 6-głoskowe typu to-po-la

                 Zaproponowane  ćwiczenia  przynoszą  efekty  wówczas,  kiedy  będą  dla  dziecka  formą  zabawy. Pamiętajmy, aby  nie  przemęczać  dziecka  zbyt  dużą  ilości zabaw  i  ćwiczeń  w  ciągu  dnia,  aby  go  nie  zniechęcić.  Nie  zapominajmy  również,  że  dziecko wszelkie  formy  aktywności  podejmuje  chętniej,  jeśli  wykonuje  je   wspólnie  z  rodzicami,  dla  rodzica  natomiast  może  być  to  wspaniała  forma  spędzania  czasu  ze  swoim  dzieckiem.

     Opracowała:  Justyna  Gawron