OPŁATY ZA
PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA NR 427/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

uchwala_nr_427

Przejdź do treści