OPŁATY ZA
PRZEDSZKOLE

Opłaty za przedszkole – luty 2024
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, ze zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji informuję, że od dnia 1 września 2022 r. stawka godzinowa za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1,14 zł.