OPŁATY ZA
PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA NR 427/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia


http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne9/finanse/40184,UCHWALA-NR-4272017-RADY-MIEJSKIEJ-W-RADOMIU-z-dnia-30-stycznia-2017- r.html