Przedszkolak – mały patriota

Data: 24. 04. 2023 r

Opracowała: Magdalena Gwizd

Temat: Przedszkolak – mały patriota

Przymus ,,Polska”

Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.

Słowa powyższego wiersza uświadamiają nam, że już u najmłodszych dzieci poprzez uczestniczenie w uroczystościach o charakterze patriotycznym, śpiewanie piosenek patriotycznych, recytację wierszy o Polsce, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, poznawanie sylwetek sławnych Polaków możemy rozbudzić  miłość, szacunek i przywiązanie do ,,małej i wielkiej Ojczyzny” ,

a także do swojej rodziny, przedszkola, miejscowości, kraju- czyli kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy patriotyzm. Postawy, które ukształtujemy u dzieci w wieku przedszkolnym towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Należy pamiętać , że dla małego dziecka Ojczyzną jest jego dom rodzinny, najbliżsi, a później także przedszkole, miejsce, w którym żyje, a więc wszystko to, co spotyka na swej drodze, gdzie wszystko jest bliskie i znajome, gdzie czuje się bezpiecznie. Dlatego tak dużą rolę w rozbudzaniu postaw patriotycznych pełni rodzina, a także przedszkole.

   Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się w domu rodzinnym i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w życiu codziennym. To w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowania na nie. Naśladowanie zachowania matki lub ojca w zetknięciu z polskim godłem lub hymnem narodowym uczy szacunku do nich.

Poza tym rodzice mogą wzmacniać proces kształtowania postaw patriotycznych u dzieci poprzez:
– rozmowy z dziećmi o rodzinnych korzeniach np. podczas wspólnego oglądania rodzinnych fotografii, dzięki wykonywaniu drzewa genealogicznego swojej rodziny, ucząc się swojego nazwiska, adresu
– kultywowanie rodzinnych tradycji np. poprzez zachęcanie dzieci do wspólnego przygotowywania potraw, przetworów, pieczenia pierniczków, chleba, ciast, wspólne przygotowywanie dekoracji z okazji różnych świąt
– zaznajamianie z zabytkami, charakterystycznymi budynkami, elementami własnej miejscowości, najbliższej okolicy, odwiedzanie zabytków lub też spacery, wycieczki po najbliższej okolicy i miejscowościach połączone z różnymi ciekawostkami
– zapoznawanie z historią swojego kraju poprzez czytanie, opowiadanie dzieciom legend, wspólne śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych

   W przedszkolu rozbudzamy miłość i przywiązanie  ,,małej Ojczyzny” poprzez zapoznawanie dzieci z najbliższą okolicą ukazując jej walory i ciekawe miejsca –odbywa się to podczas spacerów i wycieczek po okolicy.

Dzieci poznają przeszłość historyczną swojej miejscowości poprzez wyjścia do miejsc pamięci narodowej, uczestnictwo w  przeglądach, konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu. Budzimy u przedszkolaków zainteresowanie dziedzictwem kulturowym swojego regionu poprzez poznanie herbu miejscowości( miasta), poznanie historii swojej miejscowości .