Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu

Data: 01. 05. 2022 rPrzedstawiły:Izabela GrzegorczykAgnieszka SłowińskaKSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCHU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Czym jest patriotyzm i dlaczego rodzina, środowisko lokalne, ojczyzna powinny być ważną wartością?                                                                                                       PATRIOTYZM TO: postawa szacunku, umiłowania i…

Czytaj dalejKształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu