Niebieska linia

Plakat_Niebieskie_Karty

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1.  JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na
  celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
  Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły
  narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności,
  szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na
  poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą
  zdolność do samoobrony.

BROSZUKA "BEZPIECZNA WIĘŹ"

Kliknij tutaj

Przemoc to nie to samo, co agresja.

BROSZUKA

Przemoc to nie to samo, co agresja.

Kliknij tutaj