eTwinning

eTwinning jest to europejska współpraca szkół- bezpieczna i bezpłatna platforma dla nauczycieli w Europie pozwala na nawiązywanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

 

Czym jest eTwinning?

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy poza granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zalety projektów eTwinning:

  • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
  • motywacja do nauki,
  • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
  • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
  • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
  • stosowanie metody projektu,
  • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
  • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.