eTwinning projeky christmat wisches

Trwa wymiana Kart Świątecznych w ramach międzynarodowego projektu eTwinning. Tegorocznymi partnerami projektu są przedszkola i szkoły europejskie, między innymi z Grecji, Hiszpanii, Malty, Anglii, Litwy  oraz Polski Realizacja projektu polega na przygotowaniu kart świątecznych i ich wymianie z krajami partnerskimi. Językiem komunikacji jest język angielski. Dzieci mają możliwość rozwijać swoją kreatywność, doskonalić język angielski, poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów oraz budować wspólną świadomość europejską.