Program wychowania przedszkolnego

„Pogram wychowania przedszkolnego”, autorzy Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wydawnictwo MAC.

Głównym celem i założeniem programu jest:
Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/odkrywam_siebie/program2020.pdf