Program wychowania przedszkolnego

Pogram wychowania przedszkolnego”, autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wydawnictwo MAC.

„Pogram wychowania przedszkolnego”, autorzy: Dorota Kossakowska, wydawnictwo PODRĘCZNIKARNIA.

Głównym celem i założeniem programu jest:
Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

Program wychowania przedszkolnego – MAC

Program wychowania przedszkolnego Podręcznikarnia