Program profilaktyki logopedycznej

Głównym celem programu jest usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtowanie sprawności językowej dziecka w wieku przedszkolnym.  

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • usprawnianie narządów mowy;
 • kształtowanie prawidłowej mowy w zakresie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym;
 • wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego;
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
 • wdrażanie do obcowania z literaturą;
 • rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu, oraz umiejętności słowo- muzycznych, jak
  i muzyczno- ruchowych;
 • integracja dzieci w trakcie grupowych zajęć logopedycznych.