Program matematyczny "Raz, dwa, trzy - liczysz Ty"

Założenia programu:

              Program ,,Raz, dwa, trzy – liczysz Ty” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Program powstał w ramach ogólnych działań matematycznych w przedszkolu w grupie 4 latków. Celem programu jest wyrównanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej oraz stworzenie ciągu zajęć i co za tym idzie – działań matematycznych. Program ma zachęcić do myślenia matematycznego dzieci, gdyż podaje proste, łatwe i atrakcyjne dla nich sposoby realizacji zadań.

 

Cele programu:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;
  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych
  • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych w toku zabawy;
  • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych  w codziennym życiu;
  • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym;
  • zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolne