Program antytytoniowy

Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej

 1. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów – „wydobycie” dymu tytoniowego,
 • zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku 5,6 lat, uczęszczające do szkół i przedszkoli,
 • rodzice i opiekunowie.

Realizatorzy i uczestnicy programu:

 • dyrekcja i pracownicy przedszkola/szkoły,
 • władze lokalne wg potrzeb i możliwości.

Partnerzy Programu na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.