You are currently viewing Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole

W ramach projektu „Z ekologią na Ty” nasza placówka zorganizowała akcję ” Zielone Przedszkole”. Dzięki zaangażowaniu dzieci i ich rodziców do przedszkola trafiły sadzonki drzew, krzewów i roślin. Akcja miała na celu stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą miały szansę na bardzo bliski kontakt z naturą. Samodzielne sadzenie i pielęgnacja roślin sprzyja kształtowaniu postaw proekologicznych oraz rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych. Składamy podziękowania dla naszych przedszkolaków i ich rodziców za tak liczne zaangażowanie w tę akcję.