You are currently viewing Wycieczka do biblioteki

Wycieczka do biblioteki

Poszukiwacze Skarbów odwiedzili bibliotekę należącą do Uniwersytetu Radomskiego. Dzieci zapoznały się z zawodem bibliotekarza, poznały ogromne zbiory książek, wypożyczyły wybraną przez siebie od administracji, finansów po kryminalistykę. Mogły przesuwać ogromne regały z książkami, jeżdżąc jak po torach. Wiedzą czym różni się wypożyczalnia od czytelni. Na koniec wykonały oryginalną i niepowtarzalną zakładkę do książki.
Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych osiągnięte.