You are currently viewing Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

Ogłoszenie

Od dnia 14. 09. 2020 r. (poniedziałek) w związku z usprawnieniem funkcjonowania placówki zostają wprowadzone zmiany w formie Aneksu do „Procedury przestrzegania bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii”. Opublikowane zostaną na stronie internetowej przedszkola www.pp6.radom.pl oraz na stronie www.oswiatawradomiu.pl (iprzedszkole).

Proszę o zapoznanie się i respektowanie wytycznych.

https://pp6.radom.pl/wp-content/uploads/2020/09/COVID-rodzice-aneks-1.pdf

Z poważaniem
Dyrektor
Agnieszka Giełżecka