You are currently viewing Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkola – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
    na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
    Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

  1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.