You are currently viewing Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – Komunikat MEN

Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - Komunikat MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach. W materiałach znajdą Państwo wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz o przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Wkrótce prześlemy Państwu regulacje prawne i inne przydatne materiały.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

https://pp6.radom.pl/wp-content/uploads/2020/04/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx

https://pp6.radom.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wytyczne_GIS_i_MZ.docx

https://pp6.radom.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf