"Szkoła Pamięta"

Oto dyplom, który otrzymaliśmy za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 30 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.
Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,6 mln uczniów oraz 161 tys. nauczycieli. MEN otrzymało ponad 11 tys. zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.