Projekt "Monster" zajęcia z języka angielskiego

Monstrer project czyli praca plastyczna w grupach na zajęciach języka angielskiego