"Cebulki" w Centrum Nauki i Zabawy "Bajka"
na warsztatach

„Cebulki” w Centrum Nauki i Zabawy „Bajka” na warsztatach kulinarno-plastycznych.