Poznajemy litery

Przedszkolaki potrafią ułożyć swoje imię, doskonalą umiejętność głoskownia