6.00 – 7.45

Kontakty indywidualne z dzieckiem. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem w grupach starszych. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy badawcze i twórcze, zabawy integrujące grupę. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Pomoc indywidualna wspierająca rozwój dziecka, ćwiczenia ogólno – rozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace społecznoużyteczne. Zabawa ruchowa w grupach dzieci młodszych, ćwiczenia poranne w grupach starszych.

7.45 – 8.00

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

8.00 – 8.30

Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do zajęć. Zabawy swobodne.

9.00 – 11.15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Religia, rytmika, tańce – zajęcie dodatkowe organizowane na życzenie rodziców. Spacery, zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zabawy swobodne w sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00

Obiad

12.00 – 13.35

Odpoczynek na leżakach, relaksacja, słuchanie bajek, muzyki (grupy młodsze). Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej (grupy starsze). Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, konstrukcyjne, gry planszowe, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe. Przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych. Realizacja programów własnych. Gry i zabawy: – wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka; – umożliwiające mu właściwy rozwój emocjonalny i społeczny; – rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem; – plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności
i zainteresowań.

13.35 – 13.45

Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

13.45 – 14.00

Podwieczorek

14.00 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dydaktyczne, badawcze, ruchowe, tematyczne wspierające rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, gry i układanki dydaktyczne, gry planszowe, zabawy na placu przedszkolnym, prace społeczno – użyteczne, rozmowy i kontakty indywidualne.