You are currently viewing Warsztaty „Szaszłyki owocowe”

Warsztaty “Szaszłykowe owoce”

15. 10. 2019 r. w grupie “Zielone groszki” pachniało pomarańczami, jabłkami oraz innymi owocami, bo odbyły się Warsztaty “Szaszłykowe owoce”. Dzieci samodzielnie bądź wraz z rodzicami, babciami, starszym rodzeństwem obierały, kroiły owoce przygotowując owocowe szaszłyki. Warsztaty miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych rodzic – dziecko, wzmocnienie przynależności do grupy przedszkolnej oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie, a także przezwyciężenie niechęci do próbowania nowych produktów.