"Kodeks dobrego zachowania na co dzień"

W grupach rozmawialiśmy o właściwym zachowaniu.

Tworzyliśmy „Kodeks dobrego zachowania na co dzień”