Podziękowania

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu pragnie wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie przy organizacji Jubileuszu 30 – lecia powstania Przedszkola, firmom:
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik
RTBS Administrator
Panu Romualdowi Maliszewskiemu – Hurtownia AGA
Panu Łukaszowi Chruślakowi – firma „Hadson”
Panu Bartoszowi Wencelowi – WBM Inwestycje
Panu Arkadiuszowi Lachowiczowi – Arcaro Aerospace s.p. z o.o.

Dziękujemy za wyrazy dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
Życzymy wielu sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym.