Jubileusz 30-lecia

Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i większych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach i pamięci.
Taka chwila była naszym udziałem. W środę 5 czerwca 2019 r. Przedszkole Miejskie nr 14 w Radomiu uroczyście obchodziło
30 – lecie działalności.