Konkurs "Bajkowa postać"

„Bajkowa postać” 🧚‍♀️🧞‍♀️🧜‍♀️👸🐉
Wyniki konkursu

Jury Konkursu przyznało nagrody za najlepsze prace. Wybór był bardzo trudny, co jest rezultatem
Waszej kreatywności, wyobraźni i ciężkiej pracy.
Do konkursu zgłoszonych zostało 54 prac ( pacynki , kukiełki, marionetki ) wszystkie były bardzo ciekawe
i prezentowały wysoki poziom artystyczny.
Poniżej przedstawiamy listę dzieci które zajęły 1,2,3 miejsce i wyróżnienia.
Nasze szanowne Jury w składzie:
Pani Lena Zarzecka dyrektor regionu Santander Bank Polska S.A.
Pan Artur Popczyński dyrektor oddziału Santander Bank Polska S.A.
Pani Agnieszka Giełżecka dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6
Antosia Kawecka z gr IV
Wybór był bardzo trudny, co jest rezultatem Waszej kreatywności, wyobraźni i ciężkiej pracy.

I miejsce:
Zuzanna Ł.
Przedszkole Publiczne Nr 8

II miejsce ex aequo:
Lena G.
Przedszkole Publiczne Nr 17
Maja H.
Przedszkole Publiczne Nr 17

III miejsce ex aequo:
Amelia S.
Przedszkole Publiczne Nr 24
Gabriela K.
Przedszkole Publiczne Nr 17

Wyróżnienia:
Tymon R.PP Nr 2
Zuzanna B.PP Nr 24
Maja G. PP Nr 6
Lena K.PP Nr 8
Kornelia S.PP Nr 8
Julia D.PP Nr 8

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!