Innowacja pedagogiczna

"Kodowanie i programowanie
to już dla nas łatwe zadanie"

Dzisiejsze czasy to świat pełen nowatorskich technologii spotykanych na każdym kroku, a umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.
Zaobserwować można intensywny rozwój informatyzacji i cyfryzacji, dlatego tak ważne jest
nabywanie umiejętności nie tyle obsługi komputera co nauki programowania. We współczesnym świecie znajomość programowania to możliwość rozumienia, budowania i zmieniania. Uwzględniając te potrzeby i dostosowując działania dydaktyczne do możliwości dzieci okres przedszkolny może stanowić bazę istotną dla ich przyszłych sukcesów w dalszym procesie nauczania. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, jak również wdrażanie do pracy zespołowej. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany.

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest przede wszystkim kształcenie umiejętności dzieci 3-6 letnich w zakresie samodzielnego kodowania i programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań.