Innowacja pedagogiczna

"Kodowanie i programowanie
to już dla nas łatwe zadanie"

Dzisiejsze czasy to świat pełen nowatorskich technologii spotykanych na każdym kroku, a umiejętność programowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.
Zaobserwować można intensywny rozwój informatyzacji i cyfryzacji, dlatego tak ważne jest
nabywanie umiejętności nie tyle obsługi komputera co nauki programowania. We współczesnym świecie znajomość programowania to możliwość rozumienia, budowania i zmieniania. Uwzględniając te potrzeby i dostosowując działania dydaktyczne do możliwości dzieci okres przedszkolny może stanowić bazę istotną dla ich przyszłych sukcesów w dalszym procesie nauczania. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, jak również wdrażanie do pracy zespołowej. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany.

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest przede wszystkim kształcenie umiejętności dzieci 3-6 letnich w zakresie samodzielnego kodowania i programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań.

 

Cebulki kodują

Cebulki kodują “Warzywne kodowanie” czyli zabawy z kodowaniem z grupie 🧅 Cebulki 🧅. Dzieci odkodowały zakodowaną dynie, poznały jej wartości odżywcze i dowiedziały się co

Kodowanie muzyki

Zakodowanie muzyki Dziś Zielone groszki kodowały z wykorzystaniem Kolor Piano. Wszystkim zabawa bardzo się podobały.

Poznajemy zawody

Poznajemy zawody “Kiedy dorosnę – poznajemy zawody” czyli realizacja Innowacji Pedagogicznej – dziś dzieci z grup Cebulki poznawały zawody, układały drogę do wybranego zawodu posługując

Zielone groszki poznają GeniBot

Zielone groszki poznają GenioBot Dzieci z grupy Zielone Groszki brały udział w zajęciach z kodowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poznawały i programowaly robota GeniBot