Z troski o bezpieczeństwo dzieci

Żródło: https://techoptimals.com/how-to-keep-children-safe-on-the-internet/
Źródło: https://mops.wodzislaw-slaski.pl/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia
Żródło: https://empower-mag.com/2018/10/10/5-ways-to-boost-childrens-self-esteem-in-egypt-monielramlawy/