Kolor Piano

„Kolor Piano” – metoda kolorowych dżwięków. Zielone Groszki miały okazję posłuchać fragmentów znanych piosenek.