Wigilia

15 grudnia w grupie Tropicieli odbyła się uroczysta Wigilia. Dzieci połamały się opłatkiem i złożyły sobie życzenia. Następnie odbył się słodki poczęstunek.