Sprzątanie świata to bardzo ważne zadanie dla naszych małych odkrywców .W ten sposób biorą czynny udział w ochronie środowiska