Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej dostarczyla małym odkrywcom wiele informacji i ciekawych przeżyć. Dzieci brały udzial w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”