Tropiciele kompozytorami 🎼🎵🎶
 
Tropiciele uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem Kolor Piano 🎹
Pracując w parach, zapisywali wspólnie kod, który później przekształcali w oryginalne melodie 🎵🎶🎵🎶
 
Dzieci rozwijały nie tylko umiejętność zgodnej współpracy, ale również uczyły się logicznego myślenia oraz kodowania i dekodowania informacji. 
Przejdź do treści