Zasady organizacji zadań Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ

Oświadczenie rodzica

Przejdź do treści