lock1

Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska, pojawił się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat.

Czytaj więcej: Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym


Prawidłowy sposób odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym ma decydujący wpływ na właściwy rozwój,  zdrowie, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną. Przyzwyczajenia z okresu dzieciństwa mają duży wpływ na model żywienia w wieku dojrzałym. Nieprawidłowe żywienie powoduje zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych procesów życiowych. Skutki niewłaściwego sposobu żywienia dzieci  rzutują na  zdrowie w okresie dorosłym.

Czytaj więcej: Zdrowe odżywianie

Przygotowanie do nauki czytania i pisania

Właściwą naukę czytania poprzedza przygotowanie, które wraz z przygotowaniem do nauki pisania - trwa od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Umiejętność pisania - z psychologicznego punktu widzenia - ma charakter stosunku do umiejętności czytania.

Czytaj więcej: Przygotowanie do nauki czytania i pisania

Dnia 28. 03. 2017 r. odbył się kurs doskonalącym dla Rady Pedagogicznej w naszym Przedszkolu, pt. „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacyjnych”. Przedstawiamy Państwu materiały z zachowaniem dzieci, które mogą niepokoić.

Czytaj więcej: warto przecztać

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com